skip to main content
1800 500 258

Latest news

BCNA News 22 Jun 2016

BCNA hosts Vietnamese forums

Vietnamese women affected by breast cancer are invited to attend Breast Cancer Network Australia’s (BCNA) free information forums taking place in July. BCNA is hosting two forums - the first on 9 July 2016 in Sunshine North and the second on 20 July 2016 in Springvale.

The forums, specifically designed for Vietnamese women, will address the medical, physical and emotional aspects of a breast cancer diagnosis. Hear about breast cancer treatment and care and the support available to you. You will also have the opportunity to meet and share stories with other Vietnamese women.

All information will be in Vietnamese. Please bring a family member or friend.


Buổi thông tin về bệnh ung thư vú MIỄN PHÍ dành cho phụ nữ người Việt

Breast Cancer Network Australia (BCNA) sẽ có một buổi thông tin miễn phí dành cho phụ nữ người Việt bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư vú, hãy đến tham dự để biết thông tin và những hỗ trợ có sẵn dành cho quý vị.

Tất cả thông tin sẽ được trình bày bằng tiếng Việt. Chúng tôi khuyến khích quý vị đi cùng với người nhà hoặc bạn bè.

Thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2016

Thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2016